Schiphol gaat volgend jaar naar de beurs

De privatisering van Luchthaven Schiphol begint in 2001. Het kabinet bereidt een beursgang voor waarbij volgend jaar een deel van de aandelen wordt uitgegeven. Daarna worden in fases de overige aandelen verkocht.

Dat heeft het kabinet gisteren besloten. Met de privatisering van Schiphol beoogt de regering een ,,transparantere'' relatie met de luchthaven te krijgen. Nu is de Rijksoverheid voor 75,8 procent aandeelhouder, de gemeente Amsterdam voor 21,8 procent en de gemeente Rotterdam voor 2,4 procent. Daarnaast is de overheid regelgever en toezichthouder.

,,Dat is te veel van het goede'', zei minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) gisteren na afloop van de ministerraad. In 1997 had het kabinet al een principebesluit genomen om de luchthaven te privatiseren.

Minister Zalm wilde gisteren niets zeggen over een verwachte opbrengst. Schiphol is volgens analisten naar schatting vijf miljard gulden waard. Op het tijdstip waarop de aandelen precies worden uitgegeven wilde Zalm evenmin vooruitlopen. ,,We doen alles met als doel een maximale opbrengst voor de staat te krijgen''. Het geld gaat volgens de geldende begrotingsregels naar aflossing van de staatschuld, waarbij de vrijvallende rente-uitgaven gebruikt mogen worden voor investeringen in de infrastructuur.

De geprivatiseerde luchthaven krijgt een eeuwigdurige exploitatievergunning. Volgens Zalm is dat nodig omdat het aandeel anders minder waard zou zijn, doordat bij beleggers onzekerheid komt te bestaan over de toekomst. De grond van Schiphol, nu eigendom van de luchthaven, wordt overgedragen aan de staat, die dit bezit dan weer in eeuwigdurende erfpacht uitgeeft zonder pacht te berekenen.

Schiphol kan de exploitatievergunning verliezen als door wanbeheer de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt of als de overheid de luchthaven bijvoorbeeld naar zee wil verplaatsen. Hierdoor en door de erfpachtconstructie denkt het kabinet voldoende greep op Schiphol te houden.

De gemeente Rotterdam zal ook de aandelen verkopen. Het Amsterdamse stadsbestuur wil echter 10 procent houden om meer invloed te hebben op ontwikkelingen rond de luchthaven. Amsterdam betrekt de aandelen nu bij besprekingen met de luchthaven over de vastgoedontwikkeling in de regio. Amsterdam wil vooral dat de grote internationale bedrijven zich vestigen aan de zogenoemde Zuidas.

De Schiphol-directie toonde zich verheugd over het kabinetsbesluit. Volgens president-directeur G. Cerfontaine is de privatisering noodzakelijk voor Schiphol om een vrije toegang te krijgen tot de kapitaalmarkt. Met het daar aangetrokken geld wil het bedrijf investeren in buitenlandse vliegvelden en in de luchthaven Schiphol zelf.