Rente op schuld hoger

De wettelijke rente die schuldeisers kunnen eisen van schuldenaren wordt per 1 januari 2001 verhoogd van zes naar acht procent. Het kabinet heeft gisteren ingestemd met een voorstel hiertoe van de ministers Korthals (Justitie) en Zalm (Financien). Twee jaar geleden was de wettelijke rente voor het laatst verhoogd. Met de start van de Europese Monetaire Unie in 1999 is besloten het rentepercentage te bepalen aan de hand van de depositorente van de Europese Centrale Bank vermeerderd met 3,75 procent.