PGGM in zee met SBA

PGGM, het pensioenfonds van de zorgsector, gaat een samenwerking aan met de beroepspensioenfondsen van artsen SBA. Onder SBA vallen het pensioenfonds voor huisartsen (SPH) en dat van de medische specialisten (SPMS). De krachtenbundeling betreft alleen de uitvoering van de pensioenen. Daartoe richten de partners een nieuwe vennootschap op, waarvan PGGM 51 procent van de aandelen in handen krijgt. PGGM is met een beheerd vermogen van 110 miljard gulden een van de grootste pensioenfondsen van Nederland. SBA bezit 25 miljard gulden.