MOGELIJK MINDER ROKENDE TIENERS NA OPMARS MOBIELTJE

Het roken onder Britse tieners neemt af. In 1996 rookte nog 30 procent van de 15-jarigen (meisjes meer dan jongens) minstens iedere week, in 1999 was dat percentage gedaald tot 23. In de British Medical Journal van 4 november formuleren een epidemioloog en een antiroken-activist een mogelijke verklaring voor deze snelle daling. In dezelfde tijd nam namelijk het bezit van mobiele telefoons door tieners sterk toe, van vrijwel geen in begin jaren negentig tot 70 procent onder 15- tot 18-jarigen in 2000. De mobiele telefoon zou wel eens een ijzersterke concurrent voor sigaretten kunnen zijn in de tienermarkt voor producten die zaken bieden als `volwassen stijl', individualiteit, gezelligheid, rebellie en groepsgevoel (`peer group bonding') – allemaal redenen waarom tieners roken.

De concurrentie tussen telefoon en sigaret is in Britse tienerkringen des te sterker omdat in het Verenigd Koninkrijk sigaretten erg duur zijn. En doordat het aantal tieners met telefoon zo sterk stijgt is een individuele vijftienjarige nu wel haast verplicht om ook zo'n ding aan te schaffen als hij of zij tenminste nog mee wil draaien in het sociale circuit. Alleen al om financiële redenen zullen veel kinderen kiezen dan maar niet te roken. Het feit dat de mobiele telefoon ook veel van de `rook'-behoeften kan bevredigen, maakt die keuze des te gemakkelijker. Het echte veldwerk voor deze hypothese moet nog worden gedaan, maar de auteurs menen al wel dat roken kan worden gezien als `oude technologie', lang niet zo cool als SMS, WAP en `3G'. Een mogelijke andere factor, die in het BMJ-artikel niet wordt genoemd, is overigens de intensieve campagne die de regering-Blair de laatste jaren voert tegen het roken.

In Nederland is het roken al jaren min of meer constant (en hoog): ruim veertig procent van de 15- en 16-jarigen rookt hier (jongens iets meer dan meisjes).

    • Hendrik Spiering