Minder fiscale steun voor spookfirma VS

Nederland moet minder aantrekkelijk worden voor Amerikaanse postbusfirma's en `papieren bedrijven'. Dergelijke ondernemingen zullen minder makkelijk afspraken kunnen maken met de Belastingdienst over een gunstige fiscale behandeling.

Dat zegt staatssecretaris Bos (Financiën) vandaag in een interview met deze krant. Bos wil er volgende week in Brussel, bij de vergadering van Europese ministers van Financiën, voor pleiten om aanvullende eisen te stellen aan Amerikaanse bedrijven die zich slechts op het Europese vasteland vestigen vanwege fiscale voordelen. ,,Ik heb minder affectie met ondernemingen die geen enkele bedrijvigheid met zich meebrengen dan met bedrijven die een reële bijdrage leveren aan de economie'', aldus de staatssecretaris.

Als voorschot op een mogelijke Europese aanscherping van de vestigingsregels heeft Nederland sinds gisteren een abrupt einde gemaakt aan de zogenoemde BV1/BV2-regeling. Bij deze regeling laten Amerikaanse bedrijven overnames met vreemd vermogen via twee bv's in Nederland lopen. Door het benodigde geleende geld voor de overname steeds door te schuiven, komt het in de tweede bv als eigen vermogen op de balans te staan, hetgeen het fiscaal aftrekbaar maakt.

Nederland strijkt slechts een fractie van het bedrag op dat de bedrijven in de Verenigde Staten kwijt zouden zijn. ,,Het Amerikaanse bedrijfsleven heeft zo een onevenredig groot concurrentievoordeel'', meent Bos

INTERVIEW Bos: pagina 23

    • Egbert Kalse