Kabinet geeft sport veertig miljoen extra

Om het sportklimaat een extra stimulans te geven stelt het kabinet eenmalig een bedrag van veertig miljoen gulden ter beschikking. Dat heeft het kabinet gisteren besloten.

Van de veertig miljoen gulden is tien miljoen bestemd voor de renovatie van het zwembad de Tongelreep in Eindhoven, het trainingsbad van PSV waar de meervoudige olympische kampioenen Pieter van den Hoogenband en Inge de Bruijn lid van zijn. De Tongelreep wordt zodanig gemoderniseerd zodat het voldoet aan de internationale eisen.

Het fonds voor de topsport krijgt twintig miljoen gulden. De helft daarvan is bestemd voor Performance 2004, het programma van sportkoepel NOC*NSF voor de voorbereidingen op de Olympische Spelen in Athene. Met de andere tien miljoen kunnen sportmedische voorzieningen en begeleiding worden gefinancierd alsmede het beleid voor dopingbestrijding.

De laatste tien miljoen gaat naar het initiatief Sport Digitaal, dat beoogt technologische voorzieningen in de breedtesport te verbeteren. Staatssecretaris Vliegthart (Sport) overlegt nog met minister Jorritsma (Economische Zaken) over meer investeringen op dit terrein.

Het kabinet gaat nog met de georganiseerde sport praten over verdere structurele investeringen. Volgens premier Kok is en blijft er sprake van een evenwichtige verdeling tussen breedtesport en topsport. ,,Topsport kan niet zonder breedtesport en andersom. We moeten beide stimuleren'', zei Kok gisteren na afloop van de ministerraad.

Sportkoepel NOC*NSF reageerde gisteren enthousiast op de ,,voortvarende eerste steun'' van het kabinet. ,,Dit is een goede, concrete stap op weg naar een structurele versterking van de sport in Nederland'', zei het bestuur.

Voorzitter H. Blankert van NOC*NSF hield deze week nog een pleidooi voor een grotere bijdrage van de overheid aan de sport. Volgens hem zou de structurele bijdrage van de top- en breedtesport over twee jaar zo'n 165 miljoen gulden per jaar moeten bedragen. In de huidige kabinetsplannnen wordt in 2002 `slechts' 110 miljoen gulden uitgetrokken. Het eenmalige bedrag waarover het kabinet gisteren heeft besloten staat hier los van. Vliegenthart wilde deze week geen toezeggingen doen na het pleidooi van Blankert.