INTENSIEF REVALIDEREN NA HEUPBREUK HELPT OOK DEMENTE OUDEREN

Een gebroken heup komt bij ouderen vaak hard aan. De meesten komen er niet volledig bovenop; één op de vijf patiënten overlijdt zelfs binnen een jaar. Dementerende bejaarden zijn gemiddeld nog slechter af. Het lot van licht of matig demente ouderen kan echter aanzienlijk worden verbeterd met een intensief revalidatieprogramma. Dat blijkt uit een onderzoek onder 243 Finse bejaarden.

Bejaarde patiënten worden na een operatie steeds met een revalidatieprogramma gestimuleerd om lichamelijk actief te zijn. Langdurige inactiviteit vermindert de kans op herstel. Dat geldt ook voor ouderen met een heupfractuur. Onduidelijk was echter of ook dementerende ouderen profiteren van een intensieve revalidatie. Er waren ook andere motieven voor het onderzoek. In Midden-Finland worden alle operaties aan heupfracturen uitgevoerd in een groot ziekenhuis in Jyväskylä. Na een dag of vijf gaan de meeste patiënten terug naar een plaatselijk ziekenhuis om daar te revalideren. De faciliteiten daarvoor verschillen echter per gemeente, zodat de vraag opkwam of patiënten niet meer baat zouden hebben bij een intensief revalidatieprogramma in Jyväskylä. Dan krijgen ze tweemaal per dag fysiotherapie en de verpleging oefent met hen allerlei dagelijkse activiteiten. Het programma tracht ook de motivatie te versterken. (The Lancet, 4 nov).

De aan het onderzoek deelnemende ouderen woonden nog zelfstandig en konden zonder hulp lopen toen ze hun heup braken. Zij werden willekeurig in twee groepen ingedeeld. De ene groep volgde het intensieve programma, terwijl de anderen revalideerden in hun woonplaats. Van de deelnemers werd de duur van de ziekenhuisopname, de sterfte en de woonsituatie van de patiënten drie en twaalf maanden na de operatie vastgelegd. Demente patiënten uit het intensieve programma verbleven aanzienlijk korter in het ziekenhuis en verbleven na drie en twaalf maanden minder vaak in een ziekenhuis of verpleeghuis. Opvallend was dat het succes afnam naarmate de dementie verder was voortgeschreden. De verschillen tussen beide groepen waren bij matig demente ouderen veel groter dan bij licht dementerende ouderen. Drie maanden na de operatie was 63 procent van de matig demente ouderen na intensieve revalidatie weer thuis, tegen 17 procent in de controlegroep. Van de intensief behandelde licht demente ouderen was na drie maanden 91 procent weer thuis tegen 67 procent uit de controlegroep.

    • Huup Dassen