Florida mag doortellen, nog geen president

Florida mag vandaag niet de definitieve uitslag vaststellen van de verkiezingen in die staat. Het Supreme Court van Florida heeft dat gistermiddag bepaald. Daarmee weet Amerika ook dit weekeinde niet wie de nieuwe president zal zijn.

Het Hof behandelt maandag de eis van presidentskandidaat Gore dat met de hand getelde stemmen alsnog moeten worden meegerekend. Eerder vrijdag oordeelde een lagere rechter in Florida dat de staat geen rekening hoeft te houden met de resultaten van de handmatige hertelling van de stemmen. In drie kiesdistricten wordt nog met de hand geteld.

Gisteravond laat kreeg de Bush-campagne een tweede tegenslag te verwerken toen het federale Hof van Beroep in Atlanta ook weigerde de handmatige tellingen te verbieden. Bush c.s. hadden daar om gevraagd op grond van het veertiende Amendement in de Amerikaanse Grondwet dat alle burgers gelijke behandeling garandeert. Het federale hof verwees naar het Supreme Court van Florida.

Katherine Harris, de hoogste ambtenaar van Florida, was van plan in de loop van zaterdag bekend te maken wat de definitieve uitslag van de verkiezingen in Florida is. Zij wilde daarbij uitgaan van de uitslagen zoals die dinsdagavond bij haar waren gemeld plus de telling van de poststemmen, die vrijdag tot middernacht mochten binnenkomen. De hertellingen met de hand wilde zij negeren.

Pogingen van Harris en andere Republikeinen om het handmatig tellen te laten verbieden strandden vrijdag opnieuw, na verschillende processen eerder deze week. In Broward County (Fort Lauderdale en omgeving) zei een rechter vrijdag dat de tellingen mochten doorgaan. De interim-uitspraak van het Supreme Court bevestigde die uitspraak.

Al Gore leek gisteren ook verrast door de aanwijzing van het Supreme Court. Hij stond op het punt een tv-verklaring af te leggen, naar men aannam over de `uitslag' die Florida zou gaan bekendmaken. Toen hij zijn ambtswoning later alsnog uitkwam, zagen zijn kansen er weer iets beter uit. Gore: ,,De uitslag van deze verkiezingen moet worden bepaald door de wil van het volk, in het kader van de rechtsstaat.'' [Vervolg DOORTELLEN: pagina 5]

DOORTELLEN

Hertellingen voor Gore noodzakelijk

[Vervolg van pagina 1] In Palm Beach werd vrijdag doorgeteld, al werd het proces regelmatig onderbroken door geschillen. De twee partijen hadden advocaten in de tellingszaal, die hun toestemming gaven aan iedere beslissing over ponskaarten waar onzeker was of het rondje er wel of niet opzettelijk door de kiezer was uitgedrukt. In het kiesdistrict Miami Dade (Miami en omgeving) werd vrijdagavond, na heftige beraadslagingen, besloten de handtelling ook te hervatten.

In de schaduw van de Supreme Court-behandeling zal maandag een lagere rechter in Florida uitspraak doen over de vraag of hij binnen de Grondwet zou blijven als hij een nieuwe verkiezing in het kiesdistrict Palm Beach zou uitschrijven. Een aantal kiezers heeft daar om gevraagd omdat het stembiljet naar hun mening verwarrend was. Zij zeggen dat zij hun stem niet naar behoren hebben kunnen uitbrengen.

Het Supreme Court van Florida bepaalde in zijn interim-beslissing van gisteren dat de secretary of state van de staat `tot nader order' geen officiële uitslag van de verkiezingen mocht vaststellen. De telling van de poststemmen en `alle andere tellingen' mochten wel doorgaan. Aangenomen wordt dat daarmee de handmatige tellingen werden bedoeld. De verwijzing naar die tellingen was een hoopvol teken voor de Democraten.

Voor Al Gore verliezen de rechtszaken hun betekenis wanneer bij de hertellingen die bezig zijn blijkt dat hij weinig extra stemmen binnenhaalt. In Palm Beach zag het daar vrijdagavond naar uit. Beide kandidaten leken wat stemmen erbij te krijgen doordat sommige stembiljetten alsnog met het menselijk oog konden worden `gelezen'. Alleen wanneer Gore genoeg eerder niet-getelde stemmen krijgt toegewezen om George W. Bush voorbij te streven, wordt een juridische strijd over de toelaatbaarheid van die nagekomen resultaten actueel. Dinsdag had Bush een voorsprong van 300 stemmen in heel Florida. Na telling van de poststemmen in 17 van de 67 kiesdistricten stond Bush op een voorsprong van 345 stemmen. Donderdag boekten de Democraten al een succesje bij het Supreme Court van Florida toen dat bepaalde dat kiesdistricten, die met de hand de stemmen wilden hertellen, dat ook mochten doen.

    • Marc Chavannes