Europese grondwet 6

In een Europese grondwet mag een artikel waarin de vrijheid in woord en geschrift, de vrijheid van lichaam en geest en de vrijheid van godsdienst en vrijstelling van dienstplicht bij gewetensbezwaar, niet ontbreken. Ook dient de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, uit en thuis, gewaarborgd te zijn. Een artikel betreffende de broederschap tussen de volken mag eveneens niet ontbreken. De kenmerken van broederschap moeten zijn: geen verschil tussen blank en zwart, aandacht voor de naaste, en opvang van vluchtelingen uit ramp- en oorlogsgebieden, zo lang veilige terugkeer niet mogelijk is.

Voorts moeten de rechten en plichten geregeld worden. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is voor iedereen geldig, maar eenieder is ook gehoorzaamheid verschuldigd aan de grondwet en rechtspraak van zijn (gast)land.