Europese grondwet 5

Er zijn geen artikelen opgenomen die voortvloeien uit plichten van het individu. Helemaal onvermeld blijven die plichten niet. De voorlaatste zin van de preambule luidt: `Het genot van deze rechten behelst verantwoordelijkheden en plichten jegens de medemens, alsmede jegens de mensengemeenschap en de toekomstige generaties'. Waarom zijn daar dan geen artikelen aan gewijd? Angst voor misbruik door dictaturen? Wat daar ook van zij, de plichten mogen niet ontbreken. Om de essentie te verwoorden zijn geen 54 en zelfs geen vijf artikelen nodig; drie zijn voldoende.

1. Eenieder behandelt zijn medemens zoals hij zelf behandeld zou willen worden.

2. Eenieder zoekt naar wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt.

3. Eenieder werkt naar vermogen mee aan het welzijn van de gemeenschap nu, en in de toekomst.

    • E.L. Kruyne