Europese grondwet 1

Dit ontwerp-Handvest is een novum, het gaat verder dan menig eerder handvest of verklaring aangaande de mensenrechten.

Ik denk nu niet alleen aan de stukken die de werkgroep onder leiding van Roman Herzog in haar preambule noemt, maar uiteraard ook aan eerdere, zoals de Amerikaanse Bill of Rights (1689), de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (Frankrijk, 1789), de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1947) en de Universele Islamitische Verklaring van de Rechten van de Mens (1982).

Dit ontwerp is zo diepgaand en verstrekkend dat het als een rijke start van de 21e eeuw beschouwd kan worden waar niet alleen Europeanen de vruchten van kunnen gaan plukken.

    • Dr. W.J. Sengers