Allah of God, dat is de vraag

,,Zo helpe mij Allah'' bij de eed in plaats van de huidige formulering ,,Zo waarlijk helpe mij God almachtig''. Moet kunnen, vindt het Tweede-Kamerlid P. Rehwinkel. ,,Mensen in het openbaar bestuur moeten meer vrijheid hebben om hun eigen geloofsbeleving in de eed te verwerken.''

Ambtenaren, gemeenteraadsleden, provinciebestuurders en Kamerleden leggen bij hun installatie een eed af. Ze zweren trouw aan de Koning en de Grondwet, beloven hun ambt eerlijk en onpartijdig te zullen vervullen en verklaren nooit geschenken te hebben aangenomen. De eed eindigt met ,,Zo waarlijk helpe mij God almachtig''. Niet-gelovigen mogen kiezen voor de variant ,,Dat verklaar en beloof ik.''

Volgens Rehwinkel zou het, met het oog op een toenemend aantal moslims in Nederland, goed zijn als de eed een vaste begintekst krijgt, met een aantal varianten op het eind. ,,Allah de Erbarmer'', bijvoorbeeld. Rehwinkel heeft hierover samen met D66, GroenLinks en de Socialistische Partij vragen gesteld aan minister De Vries (Binnenlandse Zaken).

Voorzitter A. Maddoe van de Nederlandse Moslimraad vindt het een aardig idee. ,,Het lijkt mij iets waarvan de keus aan de gelovige gelaten kan worden, of je God of Allah zegt.'' Hij zou zelf kiezen voor `God', omdat het uiteindelijk om dezelfde schepper gaat.

Ook Yassin Hartog, van de stichting Islam en Burgerschap, vindt dat de eedaflegger het zelf moet kunnen bepalen. Zo waarlijk helpe mij Shiva, voor hindoes? Hartog: ,,Haha, eigenlijk zou een moslim `inshallah' moeten kunnen zeggen. Als God het wil. Dat lijkt mij wel mooi, in de Tweede Kamer.''