110 miljoen gulden extra voor cultuur

Het kabinet reserveert 110 miljoen gulden extra voor cultuur. Zestig miljoen hiervan gaat naar monumentenzorg, dertig miljoen gulden naar e-culture. Tien miljoen is bestemd voor papierconservering en tien miljoen voor de huisvesting van rijksmusea.

Dit staat in de Najaarsnota, die vrijdag door de ministerraad is goedgekeurd. In de Najaarsnota wordt `overgebleven' geld herverdeeld over de departementen. Voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden in de cultuursector, een wens van de Tweede Kamer, wordt geen geld gereserveerd. Ook gaat er geen extra geld naar instellingen.

E-culture, een term die verwijst naar de digitalisering van cultuur, is een van de prioriteiten uit de Cultuurnota van staatssecretaris R. Van der Ploeg (Cultuur). Een van de doelen is het toegankelijk maken van cultureel erfgoed, bijvoorbeeld door digitalisering van museumcollecties. Ook wil Van der Ploeg de infrastructuur van digitale kunst verstevigen, door te investeren in productie, distributie en presentatie van nieuwe media. In zijn Cultuurnota reserveerde Van der Ploeg al acht miljoen gulden (`een bescheiden opmaat') voor e-culture.

Volgens E. van Brederode van de Stichting Nationaal Contact Monumenten (NCM) is de zestig miljoen voor monumentenzorg een flinke stap in de goede richting, maar nog niet voldoende om de achterstand weg te werken. Op basis van onderzoek van onder andere de NCM heeft het kabinet in 1994 een plan opgesteld voor restauratie en onderhoud van de 45.000 rijksmonumenten met als uiterste bouwjaar 1850. Volgens dit Strategisch Plan voor de Monumentenzorg bedroeg de totale restauratie-achterstand in dat jaar 3,6 miljard gulden, en zou het rijk daaraan in tien jaar tijd 1,4 miljard gulden moeten bijdragen. Van Brederode: ,,Op dit moment bedraagt de achterstand nog 280 miljoen gulden, en de kosten nemen per jaar tien procent toe.''

Het is de tweede keer sinds de presentatie van de Cultuurnota van staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) dat een groot bedrag beschikbaar komt voor cultuur. Tijdens de Algemene Beschouwingen in september werd op aandringen van de Tweede Kamer al veertig miljoen gulden extra gereserveerd, een toevoeging aan het cultuurbudget die door Van der Ploeg over de instellingen werd verdeeld. Een laatste restje hiervan werd maandag toegewezen aan een aantal instellingen.

    • Mark Duursma