Zwitserse regering bepleit lidmaatschap van VN en EU

De Zwitserse regering pleit in een gisteren verschenen rapport over de buitenlandse politiek voor lidmaatschap van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Toetreding tot beide organisaties is onmogelijk zonder dat de Zwitserse bevolking, huiverig voor het loslaten van de strikte neutraliteitspolitiek van het land, zich daar in een bindend referendum voor uitspreekt.

In het rapport schrijft de regering dat ,,nieuwe ontwikkelingen de speelruimte voor afzonderlijke staten verkleint''. Het rapport wijst onder meer op de globalisering van de economie, de toenemende mogelijkheden van de informatietechnologie en de media, de wetenschappelijke vernieuwingen op het gebied van de biotechnologie en de toenemende invloed van de internationale georganiseerde misdaad.

,,Niet alle ontwikkelingen vragen om bemoeienis van de staat, maar voor sommige is internationale samenwerking [...] dringend gewenst.'' De Zwitserse regering ziet daarbij een belangrijke taak voor de Verenigde Naties, ,,het enige kader dat hiervoor aanwezig is''. De EU is volgens haar ,,het geëigende niveau'' waarop Europese landen de internationale ontwikkelingen tegemoet treden.

Al in 1993 schreef de Zwitserse regering dat door de ontmanteling van de Sovjet-Unie de traditionele Zwitserse veiligheidspolitiek achterhaald was. Ten tijde van de Koude Oorlog had de oude neutraliteit nog betekenis, maar na 1993 was die tijd voorbij. Vandaar dat Zwitserland sindsdien deelneemt aan internationale VN-sancties, aan het Partnership for Peace-programma van de NAVO en vredesactiviteiten in het kader van de VN en de organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

De Zwitserse regering is al langer voor van het aanhalen van internationale banden, maar de bevolking heeft dat tot nu toe in referenda steeds afgewezen. Inmiddels tekent zich in peilingen een meerderheid af voor toetreding tot de VN, terwijl ongeveer de helft van de Zwitsers wel bij de EU wil.