Vergrijzing geen gevaar voor pensioen

De financiering van de AOW loopt de komende decennia ondanks de vergrijzing geen gevaar. De grootste bedreiging voor het Nederlandse pensioenstelsel zijn inflatie en tegenvallende opbrengsten op beleggingen.

Deze conclusies trekt het onderzoeksbureau Nyfer in een studie over de betaalbaarheid van pensioenen, die vanmiddag door opdrachtgever Delta Lloyd Vermogensbeheer is gepresenteerd. Het pensioenstelsel omvat naast de AOW ook pensioenen die mensen zelf en bij hun werkgever opbouwen.

Na 2010 gaat de generatie van de na-oorlogse babyboomers met pensioen en begint de vergrijzing. Met name de AOW-uitkeringen, die jaarlijks betaald worden door de mensen die werken, zouden gevaar kunnen lopen doordat relatief minder werkenden steeds meer ouderen moeten onderhouden.

Om de oudedagsvoorzieningen in stand te houden zijn de afgelopen tijd diverse suggesties gedaan, uiteenlopend van belastingheffing over AOW-uitkeringen (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) tot en met volledige reductie van de staatsschuld en belastingverhoging (CPB).

Nyfer verwacht wel stijgende premies voor de AOW, maar denkt ook dat, net zoals nu al het geval is in omringende landen, meer mensen boven de 60 jaar blijven werken. Daardoor zal premieverhoging minder noodzakelijk zijn, zegt Delta Lloyd in een persbericht.

Nyfer constateert verder dat de pensioengelden die mensen zelf en bij hun werkgever hebben gespaard Europees gezien op eenzame hoogte staan. De collectieve en individuele pensioenregelingen samen bedragen volgens Nyfer inmiddels 1.600 miljard gulden, dat is 181 procent van het bruto binnenlands product. Nyfer verwacht dat deze spaarpot nog verder zal groeien de komende jaren.

Deze besparingen zijn vooral kwetsbaar voor een oplopende inflatie. Met name als de vergrijzing tot krapte op de arbeidsmarkt gaat leiden en de looneisen stijgen, kan de geldontwaarding toenemen. Om de koopkracht van de pensioenbesparingen dan intact te houden zouden de pensioenpremies omhoog moeten.

De andere bedreiging is inzakkend rendement op de pensioengeldberg. De afgelopen twintig jaar waren aandelen uitzonderlijk rendabel. Beleggers in aandelen verdienden gemiddeld ruim 16 procent per jaar, terwijl het reële rendement op obligaties (na aftrek van inflatie) 5,9 procent bedroeg.