Veel interesse in archiefdossiers

Het Algemeen Rijksarchief (ARA) in Den Haag wordt bestormd door mensen die dossiers willen inzien van met name familieleden die kort na de oorlog in aanraking zijn geweest met de bijzondere rechtspleging. Deze rechtsgang behandelde gevallen van mogelijke collaboratie. Sinds het ARA het archief met mogelijk `foute' Nederlanders van Justitie kreeg, vorige week, zijn al driehonderd verzoeken om inzage ingediend. Justitie kreeg doorgaans enkele honderden verzoeken in een jaar.