Toezichthouder stroom laat ruimte op net veilen

De toezichthouder voor de energiesector, de DTE, laat de schaarse importcapaciteit voor elektriciteit veilen. Dit heeft de DTe gisteren bekendgemaakt.

,,Als op de veiling hoge prijzen worden betaald voor de capaciteit is de opbrengst groot. Als de prijzen lager zijn heeft dit een drukkend effect op de elektriciteitsprijzen in Nederland. Het is dus niet te zeggen wanneer de veiling een succes zal zijn'', zei DTe-directeur J. de Jong gisteren in een toelichting. Volgens De Jong is de veiling zoals de DTe die heeft vormgegeven een eerlijke en transparante manier om de capaciteit te verdelen met een ,,maximale marktwerking en dus drukkend efect op de stroomprijs''.

Import van goedkope stroom geldt als een belangrijke sleutel tot het succes van de liberalisering van de Nederlandse elektriciteitssector, omdat daarmee de prijzen in Nederland zouden kunnen dalen. Met name grote stroomverbruikers - zoals producenten van aluminium - en energiedistributeurs zouden graag stroom kopen in bijvoorbeeld Duitsland, waar de prijs ongeveer 50 procent lager ligt.

,,Er is een grote vraag naar importcapaciteit, doordat de prijs in Nederland hoger is dan in omringende landen'', zei De Jong. Hoe groot de vraag is, laat de DTe nu onderzoeken door de Technische Universiteit in Aken, die naar verwachting in januari 2001 klaar is.

De capaciteit van het landelijk hoogspanningsnet is echter beperkt, zodat in de woorden van De Jong ,,filevorming aan de grens dreigt''. Op dit moment is er ongeveer 3.900 megawatt beschikbaar, een derde van de hoeveelheid die naar schatting wordt gevraagd. In de Overgangswet, die naar verwachting volgende week dinsdag door de Tweede Kamer zal worden goedgekeurd, is daarvan bovendien 1.500 megawatt toegewezen aan de oude, onrendabele importcontracten van de Sep, waarin de vier Nederlandse stroomproducenten zijn verenigd.

TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, veilt de resterende 2.100 megawatt in dag-, maand, en jaarveilingen met de volgens de DTe ,,simpele en transparante methode van single-sealed bid''.Daarbij worden de biedingen pas beoordeeld als de veiling gesloten is en krijgt de hoogste bieder als eerste capaciteit toegewezen, gevolgd door de een na hoogste bieder. Het laagste nog geaccepteerde bod bepaalt de prijs die alle partijen moeten betalen.

Elke deelnemer kan maximaal 400 megawatt capaciteit verwerven. Met deze limiet wordt volgens De Jong de kans op manipulatie door biedende partijen geminimaliseerd. De opbrengst van de veiling wordt verdeeld tussen de netbeheerders in Duitsland en België en TenneT, die verplicht is om het geld te investeren in de uitbreiding van de importcapaciteit.

De kans bestaat dat de Tweede Kamer volgende week beslist dat de Nederlandse producenten voor de oude Sep-contracten geen 1.500 maar 900 megawatt krijgen. In dat geval wordt de vrijvallende 600 megawatt geveild op de maand- en dagveilingen. Eerder heeft directeur-generaal Kist van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de baas van De Jong, zijn twijfels uitgesproken of de voorrangsregeling voor de Sep-contracten niet strijdig is met Europese mededingingsregels.