Sinterklaas behekst door Harry Potter

Sint Nicolaas komt dit weekeinde in Nederland aan. Maar er is een probleem...

Bijzonder om te zien was het wel. Op het plein voor het paleis van Sinterklaas in Spanje stonden tweeëntwintig Zwarte Pieten naast een bezem. De Sint zelf, zonder mijter maar met een rode puntmuts op, stond door een scheepstoeter de twee elftallen toe te roepen: ,,Op uw bezems... Drie, twee, een....''

De hoofd-Piet zat in zijn kantoortje in het paleis, en keek met een somber gezicht naar het plein. Hij wist wat er zou gebeuren. Hij zag de Pieten de bezemstelen tussen hun benen plaatsen, alsof ze als heksen weg zouden vliegen. En toen Sint brulde: `...Nul: Opstijgen!' gebeurde er... niks. Niet één Piet steeg op. Zo ging het nu al weken, iedere ochtend.

En telkens barstte Sint weer in woedde uit. De troost-Piet, die in de deuropening van het paleis op dit moment had staan wachten, kwam met een glaasje water en een kalmeringspilletje aangerend.

,,Hoezo het lukt niet!'' hoorde de hoofd-Piet Sint roepen, ,,In de boeken lukt het wel! Ik wil Zwerkbal spelen, net als Harry Potter.''

De Sint stampvoette, en verdween met de troost-Piet in het paleis.

Het wordt steeds gekker, dacht de hoofd-Piet. Hij deed het raam dicht, en keek naar de Pieten die het plein verlieten, hun bezems achter zich aanslepend.

Sinds de Sint de boeken over tovenaarsleerling Harry Potter had gelezen, wilde hij alles uit de boeken na doen. Zijn Sintpaleis had hij Zweinstein genoemd, naar het kasteel waar Harry Potter les kreeg in Hekserij en Hocus-Pocus. De Sint weigerde nog met een staf te lopen, hij steunde nu altijd op een takkenbezem. Alsof hij ook een beetje een tovenaar was.

En de grootste wens van de Sint was een Zwerkbalwedstrijd spelen met zijn Pieten. Een tovenaarsvoetbalwedstrijd in de lucht, zoals die in de boeken van Harry Potter beschreven werden. Zwerkbal werd gespeeld op vliegende bezems, met zwevende ballen, en de partij die een klein gouden balletje met vleugels ving, de Gouden Snaai, die won. In de boeken werden zulke wedstrijden spannend beschreven, vandaar dat de Sint het ook wilde proberen.

Maar een probleem was dat de bezems die Sint had gekocht, van een `100 procent betrouwbare tovenaar', niet wilden vliegen.

,,Bezems kunnen niet vliegen'', had de hoofd-Piet aan Sint proberen uit te leggen, ,,Wat in de Potter-boeken staat is fantasie. Dat is niet echt. Harry Potter bestaat niet!''

,,Harry Potter bestaat niet, Harry Potter bestaat niet!'' riep de Sint boos, ,,Of iemand bestaat of niet, daar heb ik mij nog nooit iets van aangetrokken. Fantasie is echt! Als er je er maar in gelooft, kan alles!'' zei de Sint met nadruk. ,,Je moet volhouden, daar komt het op aan.'' Vandaar dat er sinds die tijd iedere dag op het plein een Zwerkbal-oefening gehouden werd.

Eerst had de hoofd-Piet het nog leuk gevonden, dat de Sint de boeken van Potter zo leuk vond. Maar het werd hoe langer hoe erger. En nu vreesde hij dat door de Potter-gekte van de Sint alles in de war zou lopen.

Want het zou niet lang meer duren of het was 5 december. Miljoenen kinderen in Nederland en België zouden dan Sinterklaasfeest vieren, en zingend bij de schoorsteen op pakjes zitten te wachten. Zoveel pakjes geven vereist een grote voorbereiding. Cadeautjes kopen, verlanglijsten uitpluizen, controleren of kinderen wel zoet geweest waren, nagaan of verwende kinderen niet te veel vroegen, of onder valse namen dubbele lijsten hadden ingestuurd. Normaal bemoeide Sint zich met al die dingen.

Maar dit jaar deed Sint niets. De hoofd-Piet en zijn helpers waren al druk bezig, maar Sint vond het onzin. ,,Het is simpel'', had Sint geantwoord, toen de hoofd-Piet hem had gezegd dat er nu toch echt cadeautjes gekocht moesten worden. ,,We geven ieder kind gewoon een Harry Potter boek. Dat vinden ze allemaal leuk.''

,,Sint'', had de hoofd-Piet wanhopig gezegd, ``Natuurlijk zijn er veel kinderen die Harry Potter-boeken leuk vinden. Maar niet alle kinderen vinden het leuk. Er zijn ook kinderen die graag een kaatsebal krijgen. Of een mobiele telefoon. Of een computerspelletje. Alle kinderen zijn toch niet hetzelfde!''

Maar het was aan dovemansoren gericht. ,,Er is niets leuker dan Potter, en alle kinderen willen dat. Punt uit.'' had de Sint gezegd, terwijl hij wegslofte, met de bezem in zijn hand, ,,Pûh, een mobiele telefoon. Dat is toch geen cadeau voor een kind. Aan die moderne onzin doe ik niet mee.''

En dat was het laatste wat de Sint er over had willen zeggen. Hij wilde per stoomboot naar Nederland komen, en daar met zijn bezem in de hand, in plaats van de staf, aan land gaan.

De hoofd-Piet zat op zijn kantoortje en wreef met een hand in zijn gezicht. Wat moest hij doen? Hoe kon hij de Sint uit zijn Potter-betovering halen? Naar zijn Pieten wilde hij niet luisteren. De hoofd-Piet had ook al een oud vrouwtje uit de Spaanse bergen laten halen, op een ezel. Zij beweerde dat ze een toverkol was. Ze had nog maar twee tanden in de mond en op haar neus zat een wrat met drie lange zwarte haren. De hoofd-Piet had haar gevraagd Sint op andere gedachten te brengen. Driehonderd goudstukken had hij haar betaald, en het oude vrouwtje was zeven dagen met de Sint gaan praten, maar hij wilde niet naar haar luisteren, zelfs niet toen het oude vrouwtje om te bewijzen dat ze een echt heks was, haar ezel in een kanariepiet had veranderd.

Ze was teruggegaan naar de bergen, met de mededeling dat Sint Nicolaas zo zwaar betoverd was, dat geen enkele tovenaar hem nog helpen kon.

De hoofd-Piet stond op, ging voor het raam van zijn kantoor staan, en keek naar de lucht. Hoog boven hem in de Spaanse lucht zag hij zwaluwen vliegen. Ze kwamen uit Nederland en België, en vlogen naar Afrika, om daar te overwinteren.

En opeens klaarde het gezicht van de hoofd-Piet op. Hij rende terug naar zijn bureau, zette de computer aan, en mailde deze oproep aan de Kinderpagina:

<<Kinderen van Nederland! Alleen jullie kunnen mij helpen. De Sint heeft last van een zware Harry Potter-betovering. Hij wil zelf Potter zijn en alle kinderen een Potterboek geven. Hij begrijpt niet dat dat niet kan. Alles loopt in het honderd hier. Alleen een toverspreuk van jullie kan hem nog redden. Stuur een toverspreuk aan de Kinderpagina om Sint te ont-Potteren. Tekeningen en toverdrankenrecepten, alles kan van pas komen! Help Sint weer Sint worden! Vr. gr. Hoofd-Piet>>

De Kinderpagina vraagt daarom jonge lezers in Nederland en België de hoofd-Piet te helpen. Stuur een toverspreuk om Sint te ont-Potteren naar de Kinderpagina. Maak er een tekening bij hoe de spreuk zal werken, of een recept voor een ont-Pottertoverdrank. Of als je nog een andere magische truc hebt, ook goed. Stuur die voor dinsdag 28 november (dat is al snel, over 11 dagen!) aan de Kinderpagina, NRC Handelsblad, Paleisstraat 1, 1012 RB Amsterdam. Zet SINT op de enveloppe. Zet duidelijk je naam, leeftijd en adres op je brief of tekening. Wie weet win je je naam in chocoladeletters.

    • Paul Steenhuis