Prof laakt officier in rechtszaak Clickfonds

Een week lang hield hij zijn mond. Maar nu acht de Tilburgse hoogleraar strafrecht M. Groenhuijsen de tijd rijp om publiekelijk opheldering te geven over de zaak waarin zijn reputatie ,,ten onrechte wordt aangetast''.

Het draait allemaal om een opmerkelijke gebeurtenis in de Clickfondsrechtszaak van vorige week tegen een ex-werknemer van SNS Securities, Rein van Z. Op de zitting onthulde zijn advocaat, M. Wladimiroff, dat officier van justitie H. de Graaff al maanden geleden zou hebben gezegd dat in de zaak een sepot zou volgen. Daaraan was één voorwaarde verbonden: de sepotbeslissing zou afhankelijk zijn van een advies dat aan Groenhuijsen was gevraagd. Ondanks herhaalde kattebelletjes van Wladimiroff, werd er van dat advies niets meer vernomen. Sterker: Van Z. werd gewoon gedagvaard. Een onaanvaardbare gang van zaken, vond ook de rechtbank die het OM vervolgens niet ontvankelijk verklaarde.

Maar hoe zat het nou met het advies? Groenhuijsen: ,,Twee jaar geleden hebben we inderdaad in z'n algemeenheid eens over het Clickfonds gesproken. Het OM zou vervolgens een concrete vraagstelling formuleren, waarna ik sinds december 1998 niets meer van ze heb gehoord. De zaak Van Z. is mij dan ook totaal onbekend.''

Maar hoe kan het dat De Graaff vorige week op de zitting zei dat ,,een van de medewerkers van Groenhuijsen'' tegen hem zou hebben gezegd dat de zaak ,,in het slop was geraakt'' en dat men het op de universiteit ,,te druk'' had? Groenhuijsen: ,,Dat wijkt af van mijn beleving. Ik weet alleen dat mij nooit iets is gevraagd en dat ik dus ook nooit iets heb toegezegd.'' Wel ontmoette een medewerker van hem De Graaff onlangs op een congres in IJmuiden: ,,Daar is in de wandelgangen aan de orde geweest dat we het allemaal druk hebben. Maar dat had niets met een advies te maken. Dat is er namelijk gewoon niet. Ik kan moeilijk iets nakomen waarvan ik niets weet.''

Groenhuijsen, die benadrukt ,,een prima verstandhouding met het OM te hebben'', heeft de zaak inmiddels aangekaart bij super procureur-generaal De Wijkerslooth: ,,Hij begreep mijn punt.'' En wat zei de super PG over de handelwijze van zijn officier De Graaff? Groenhuijsen, met gevoel voor understatement: ,,Ik heb vertrouwelijkheid afgesproken en daar houd ik me graag aan.'' Het Amsterdamse parket wil geen commentaar geven omdat de zaak nog bij het hof dient.

dossier clickfonds: www.nrc.nl