OVSE straft partijen in Bosnië

De OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) straft in Bosnië diverse politieke partijen – vooral de nationalistische partijen van de Bosnische Serviërs en de Bosnische Kroaten – wegens schendingen van de regels tijdens de verkiezingen van het afgelopen weekeinde.

De OVSE pakt vooral de belangrijkste partij van de Bosnische Kroaten, de HDZ (Kroatische Democratische Gemeenschap) hard aan. Dertien HDZ-kandidaten die zaterdag in het federale Bosnische parlement of in het parlement van de moslim-Kroatische federatie zijn gekozen, raken hun zetel kwijt. De OVSE straft de HDZ wegens haar initiatief zaterdag een referendum over de vorming van een eigen Kroatische entiteit te houden. Volgens de OVSE is dat een ondersteuning van separatistische aspiraties en komt het bovendien neer op het bedrijven van partijpolitiek op verkiezingsdag, hetgeen in Bosnië niet is toegestaan. Tien HDZ-leden van het federatieparlement zijn bij wijze van straf geschrapt; hun zetels blijven leeg. Dat geldt ook voor de zetels van drie HDZ-leden van het Bosnische parlement, die door de OVSE zijn geschrapt wegens de ondoorzichtigheid van hun campagnefinanciering.

De HDZ heeft woedend op de straf gereageerd. In een verklaring dreigde ze niet deel te nemen aan de formatie van een federale Bosnische regering en een regering van de federatie. De OVSE, aldus de verklaring, ,,negeert de wil van het Kroatische volk'' en legt ,,met geweld'' de Kroaten ,,de ergste vorm van protectoraat'' op. HDZ-leider Ante Jelavic is co-president van Bosnië.

Ook de nationalistische partij van de Bosnische Serviërs, de SDS (Servische Democratische Partij), werd door de OVSE aangepakt. De SDS moet de helft van haar zetels in de gemeenteraad van Srebrenica opgeven omdat is gebleken dat partijactivisten er met gebruikmaking van valse papieren twee keer hun stem hebben uitgebracht; als de SDS dwarsligt, moet ze ook de andere helft van haar zetels opgeven.