Overzicht ramprapporten

September – Het crisisonderzoeksteam uit Leiden onderzocht de gemeentelijke archieven op relevante dossiers. Hieruit bleek dat de veranderingen bij S.E. Fireworks (steeds meer, steeds zwaarder vuurwerk) in nauw overleg met gemeente en Landmacht tot stand kwamen.

November – Het ministerie van Binnenlandse Zaken presenteert de gegevens die acht rijksinspecties over de ramp hebben verzameld. Opvallendste gegeven: een kwartier voor de fatale explosie wisten verschillende hulpverleners al dat het mis zou gaan.

November – De belangenvereniging van slachtoffers geeft een analyse van de brand en ontploffingen. Belangrijkste conclusie: een sterke schokgolf kon het aanwezige vuurwerk tegelijk aansteken, waardoor de fatale klap kon ontstaan.

Verwacht:

Eind december – De acht rijksinspecties presenteren tegelijkertijd hun rapporten, nu inclusief conclusies en aanbevelingen.

Februari – De onafhankelijke commissie-Oosting komt met haar eindrapport.

Maart – Het OM stuurt het proces-verbaal naar de rechtbank.