Overheid betaalt helft van budget antidopingbureau

Ministers van regeringen uit 29 landen hebben in Oslo beloofd het mondiale antidopingbureau WADA financieel te ondersteunen. Ze zegden toe het budget van het mondiale bureau voor vijftig procent te vullen, maar wel onder voorwaarden. De landen willen dat WADA, dat is opgericht om doping uit de sport te bannen, een strategisch plan voor de lange termijn overlegt. Het bureau moet ook een budget voor vijf jaar opstellen. Tot eind 2001 financiert het internationaal olympisch comité (IOC) het WADA voor zestig miljoen gulden. De jaren erna betalen de landen de helft van het WADA-budget, of minstens vijftien miljoen per jaar. De Verenigde Staten leggen jaarlijks 2,5 miljoen bij. Alle Europese landen betalen samen de helft van het totale bedrag. De ministers kwamen ook overeen hun nationale beleid inzake doping te harmoniseren en hun wetgeving onder de loep te nemen.