Meubels Napoleon

Bij een brand in Zoegdidi in het westen van Georgië zijn gisteren een bed en een stoel verloren gegaan die nog hebben toebehoord aan Napoleon. De brand verwoestte het huis van Alain Murat, de Frans-Georgische afstammeling van Joachim Murat, maarschalk van Napoleon, koning van Napels en echtgenoot van Napoleons zuster Caroline. Hij werd in 1815 geëxecuteerd bij een vergeefse poging, na Napoleons nederlaag in Waterloo, zijn koninkrijk te heroveren.