Mede-oprichter Beter Bed weg

De raad van commissarissen van Beter Bed benoemt per 1 januari F. Geelen tot directievoorzitter. Hij volgt mede-oprichter M. Diks op, die een plaats in de raad van commissarissen krijgt. Volgens hoofd financiën A. van der Heijden mist Diks de ervaring die nodig is voor de nieuwe fase die Beter Bed ingaat. Hij zegt echter blij te zijn dat de oprichter bereid is zitting te nemen in de raad van commissarissen.