Kamer helpt fondsen niet

,,Erg gelukkig zijn we niet,'' zegt Rudi Wester van het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds over de uitkomst van het Tweede Kamer-debat over de Cultuurnota van afgelopen maandag. Hoewel het Fonds net als het Fonds voor de Letteren een positief advies kreeg van de Raad voor Cultuur en op het `wensenlijstje' stond voor eventuele extra subsidie, deed staatssecretaris Van der Ploeg tot nu toe geen toezeggingen in die richting. Zonder extra geld en met het wegvallen van een aantal incidentele subsidies kwamen zijn maatregelen volgens de Fondsen neer op een bezuiniging van 1,4 miljoen per jaar. Beide instellingen stuurden boze brieven naar de Kamer, maar verder gingen hun protestacties niet. Het debat veranderde niets aan de situatie. ,,Alle aandacht ging weer naar de podiumkunsten'', verzucht Pieter-Jan van der Veen van het Fonds voor de Letteren. ,,Wellicht hadden we toch meer lawaai moeten maken.'' Wester: ,,Het enige kamerlid dat de letteren in haar motie had opgenomen was Marry Visser-van Doorn van het CDA, maar zij is van de oppositie en maakt dus weinig kans.''

Tussen de dertien instellingen waarvoor in een motie van VVD en D66 aandacht wordt gevraagd prijkt verrassend genoeg wel de Stichting Schrijven, organisator van de Nederlandse Schrijfdag en algemeen kenniscentrum voor de amateurscribent. ,,We hebben de commissieleden gewezen op de positieve kracht van het creatieve schrijven voor de hele samenleving'', zegt Anneke van Erp namens de stichting. De Raad oordeelde positief over het werk van de Stichting, maar zei dat ze voor extra geld naar sponsors moest zoeken. In de motie van VVD en D66 wordt herziening van dit oordeel gevraagd. Van Erp: ,,Om goed te kunnen draaien hebben we eigenlijk een miljoen nodig.'' Dinsdag wordt er over de moties gestemd.

De fondsen verwachten meer heil van de komende Voorjaarsnota. Voor die tijd, rond januari, wil Rudi Wester een groot schrijversprotest op poten zetten. Tot nu toe waren de schrijvers maar moeilijk te mobiliseren. ,,Ze hebben alleen bij vertalingen en bezoeken aan het buitenland met de fondsen te maken en voelen zich dus niet direct bij ons lot betrokken'', aldus Wester.

    • Sandra Heerma van Voss