Europa wil eigen toezichthouder

Deze week lanceerde de Europese Commissie een voorstel voor de oprichting van de European Food Agency (EFA). Dat agentschap moet de volksgezondheid beschermen. De EFA krijgt zes taken: een onafhankelijk wetenschappelijk oordeel geven over de voedselveiligheid. Tot nu toe was er geen centrale autoriteit die dat deed. Gevolg is dat diverse wetenschappers in de lidstaten elkaar soms tegenspreken. De EFA krijgt eigen specialisten en kan daardoor snel adviezen produceren. Die adviezen moeten als basis dienen voor Europese en nationale wetgeving (en beleid) over voedsel in het algemeen, voedselveiligheid, welzijn en gezondheid van dieren, en gezondheid van planten.Ook moet de EFA gegevens over voedingspatronen, risico's e.d. verzamelen, die becommentariëren en ook nieuwe risico's voor de voedselveiligheid inschatten.

Het agentschap moet een `rapid alert system' in gang zetten zodra er in een lidstaat iets `verdachts' wordt aangetroffen. Lidstaten en voedselproducenten moeten dreigende risico's direct melden.

De EFA kan zelf niet een bepaald product van de markt halen, maar de Europese Commissie kan dat wél op basis van maatregelen die de EFA suggereert. In noodgevallen zet de Commissie een speciale crisis-eenheid op, waarvan de EFA deel zal uitmaken.