ECB openbaart voortaan haar voorspellingen

De Europese Centrale Bank heeft besloten haar economische voorspellingen voor de eurozone voortaan openbaar te maken.

De eerste keer dat dit gebeurt zal in december zijn, zo heeft de raad van bestuur van de ECB gisteren in Frankfurt bekendgemaakt. Het bestuur besloot tijdens dezelfde vergadering gisteren de rente op 4,75 procent te handhaven.

De voorspellingen over grootheden als inflatie, economische groei, groei van de geldhoeveelheid en dergelijke worden twee keer per jaar door de staf van de ECB opgesteld. Maar anders dan bij de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, die haar voorspellingen over de Amerikaanse economie twee keer per jaar aan het Congres verstrekt, werden ze bij de ECB tot nu toe niet aan de openbaarheid prijsgegeven. Dat leverde de ECB kritiek op, zowel uit het Europees Parlement als van economen. De bank zou in dit opzicht overdreven geheimzinnig zijn.

De ECB heeft zich tegen de kritiek steeds verdedigd door te wijzen op de maandelijkse persconferentie die haar president Duisenberg geeft. Maar juist het publieke optreden van Duisenberg oogstte de laatste tijd veel kritiek, vooral door zijn onhandige uitspraken in een recent kranteninterview. Het heeft de toch al zwakke euro geen goed gedaan.

De ECB zou de voorspellingen die ze nu openbaar zal maken niet beschouwen als graadmeter waarop het rentebeleid van de bank als vanzelf valt af te lezen. Aan voorspellingen kleven nu eenmaal onzekerheden en bovendien zijn ze zelden voor maar één uitleg vatbaar.

Sommige economen zijn bang dat daardoor de voorspellingen tot alleen maar meer onduidelijkheid aanleiding zullen geven. Anderen menen dat publicatie van de voorspellingen het beleid van de bank juist duidelijker zal maken. ,,Het past in de tijdgeest. Meer openheid'', zegt financieel analist Peter Doesburg van het effectenhuis Kempen & Co, ,,de ECB pleit voortdurend voor structurele hervormingen, zelf kan ze dan ook niet buiten schot blijven''.