D66 staat alleen in kwestie tolpoorten

PvdA en VVD voelen niets voor een heroverweging van de anti-fileplannen inclusief tolpoorten van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat), zoals coalitiegenoot D66 had aanbevolen.

Het Tweede-Kamerlid Giskes (D66) bepleitte bij de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat in een motie een proef met het rekeningrijden te laten vallen en in plaats daarvan zo snel mogelijk een kilometerheffing in te voeren. Ook riep ze het kabinet per motie op meer geld uit te trekken voor alternatieven voor het autogebruik.

Zowel PvdA als VVD maakte duidelijk de moties niet te zullen steunen, waardoor die kansloos zijn in de Tweede Kamer. Giskes zorgde woensdag voor opschudding met haar suggestie de proef met het rekeningrijden te schrappen, omdat daarvoor onvoldoende steun in de samenleving zou bestaan. Ze herhaalde echter gisteren dat D66 zich wel wil houden aan de afspraken in het regeerakkoord. Dat voorziet in een proef met rekeningrijden in de Randstad.

Het Kamerlid Hofstra (VVD), die zich tot dusverre altijd sceptisch heeft getoond over de invoering van tolpoorten, toonde gisteren evenmin veel animo voor de kilometerheffing. Die zou via een satelliet de bewegingen van elke individuele auto kunnen volgen. Op grond daarvan zou de overheid een heffing naar tijd, plaats en afstand kunnen opleggen. ,,Iedereen begrijpt echter ook, dat als wij die satelliet erboven gaan hangen en al die variabelen daarin stoppen, wij een vreselijk monstrum kunnen ontwikkelen'', aldus Hofstra. De VVD'er zei hooguit te kunnen instemmen met een vaste heffing van 25 cent per kilometer.

Met zijn standpunt haalde Hofstra zich de woede op de hals van het CDA, dat in de suggestie van D66 om de proef met de tolpoorten te schrappen een welkome kans zag om alsnog van het rekeningrijden af te komen. ,,Als je buiten de Kamer zo tegen rekeningrijden bent en er bestaat een kans om het experiment af te schieten, waarom dan niet wat actiever hierop ingesprongen'', aldus Eurlings (CDA). Hofstra zei echter door te willen gaan met het project rekeningrijden ,,op onze eigen lijn''.

Minister Netelenbos voorspelde Giskes dat een kilometerheffing ook op verzet zou stuiten bij automobilisten, wanneer die tijdens het spitsuur hoger zou uitvallen. Bovendien waarschuwde ze dat de heffing pas op zijn vroegst in 2008 kan worden ingevoerd.