D66 neemt afstand van Vaticaan

Op het congres van D66 zal dit weekeinde een oude wond in de Nederlandse politiek worden opengereten: de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en het Vaticaan. In een congresresolutie van Europarlementariër Lousewies van der Laan wordt bepleit het Vaticaan niet langer als staat te behandelen, daar er slechts 766 personen wonen, allen mannen. Bovendien oefent het hoofdkwartier van de rooms-katholieke kerk ,,buitensporig veel macht uit'', aldus de resolutie. Vooral het condoombeleid van de Heilige Stoel stuit op ernstige sociaal-liberale bezwaren.

Tweemaal eerder heeft Nederland zijn gezantschap bij de Heilige Stoel gesloten: in 1870, toen de kerkelijke staat werd opgeheven, en in 1926. Die laatste maal leidde tot een kabinetscrisis, daar de protestante CHU met socialisten en liberalen meestemde voor sluiting. Dat kon coalitiepartner Rooms-Katholieke Staatspartij de CHU niet vergeven.

Even zovele malen heeft Nederland het gezantschap heropend: in 1915, omdat het Vaticaan als neutrale factor bemiddelend optrad in de Eerste Wereldoorlog, en in 1944, door de Nederlandse regering in ballingschap. Het Vaticaan is overigens nog steeds diplomatiek actief, het afgelopen jaar bijvoorbeeld ten aanzien van Cuba en Oost-Timor. De resolutie-Van der Laan maakt deel uit van een offensief van Nederlandse paarse Europarlementariërs om de diplomatieke banden tussen de Europese Unie en de Heilige Stoel te verzuren.