Chronologie van de slag om Florida

Chronologie van de gebeurtenissen na de presidentsverkiezingen op 7 november:

8 november, 08.16 uur (Nederlandse tijd): Bush door televisiestations uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen op basis van hun eigen berekeningen.

8 november, 08.30 uur: Gore geeft in telefoongesprek met Bush zijn nederlaag toe.

8 november, 09.30 uur: Gore trekt zijn felicitaties in: ,,De omstandigheden zijn veranderd''.

8 november, 09.40 uur: TV-stations oordelen: uitslag Florida too close to call. De kieswet van Florida gebiedt een hertelling.

8 november, 10.40 uur: Gore blijkt in hele VS iets meer stemmen te hebben gekregen dan Bush, maar beide kandidaten hebben onvoldoende kiesmannen achter zich om te winnen. De uitslag in Florida moet de balans doen doorslaan.

9 november: 19.000 stemmen blijken ongeldig in het district Palm Beach; Pat Buchanan erkent dat duizenden per ongeluk niet op Gore maar op hem hebben gestemd.

10 november: Florida voltooit hertelling in op één na alle districten.

11 november: Bush gaat naar de rechter om stopzetting te bewerkstelligen van een nieuwe handmatige hertelling van betwiste stemmen in vier districten.

13 november: Federale rechter: handmatige hertelling mag doorgaan.

14 november: Rechter in Florida houdt deadline van die dag aan voor voltooiing hertelling, maar zegt dat de latere resultaten kunnen – niet: moeten – worden meegerekend. Dit is ter beoordeling van de hoogste ambtenaar van de staat, de Republikein Katherine Harris. Bush leidt in voorlopige eindtelling Florida met 300 stemmen verschil. Wat Harris betreft moet alleen op de overzeese postemmen nog worden gewacht.

15 november: Hooggerechtshof Florida staat district Palm Beach toe handmatige hertelling te hervatten. Katherine Harris wijst verzoek van drie districten om handmatig te hertellen af.

16 november: Florida's Hooggerechtshof wijst Harris' verzoek om handmatige hertelling voorlopig te verbieden, af.

17 november: Rechter zou om vier uur Nederlandse tijd uitspraak doen over het al dan niet verplicht rekening houden met het resultaat van de handmatige hertellingen. Laatste poststemmen worden geteld.