Bloed

Onlangs moest ik een kijkoperatie ondergaan in mijn rechterknie. De afspraak werd gemaakt dat ik mij, veertien dagen voor de ingreep, moest vervoegen bij de afdeling anesthesie in het ziekenhuis voor onderzoek en bloedafgifte.

Daarna, op de dag van de opname, meldde ik mij bij de desbetreffende afdeling. Na vijf minuten werd ik opgeroepen en door een dame, die gezeten was voor een grote computer, zakelijk te woord gestaan.

Toen ik een aantal gegevens had verstrekt, verwees zij mij naar het laboratorium, voor het afgeven van bloed. Toen ik verbaasd opmerkte dat ik daar al veertien dagen geleden was geweest, sprak zij op pinnige toon: ,,Meneer, het zijn hier net vampiers. Ze zijn dol op bloed.'' Gelaten begaf ik mij wederom naar het laboratorium.

    • M.A.J. Eijkman