Birma door ILO veroordeeld

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft gisteren in een ongekende stap haar leden opgeroepen hun relaties met Birma te heroverwegen wegens het wijdverbreid gebruik van dwangarbeid. Een meerderheid van de 56 gedelegeerden naar de uitvoerende raad van de ILO sprak zich gisteren in Genève uit voor dergelijke sancties, ondanks verzet van Aziatische landen. Volgens de Internationale Confederatie van Vrije Vakbonden zijn er bijna een miljoen dwangarbeiders in Birma, die met name worden ingezet in de bouw.