Verzekeraar: veel meer natuurrampen

De wereld wordt steeds vaker geteisterd door natuurrampen. Experts van de grootste herverzekeraar ter wereld, het Duitse Münchener Rück, voorzien in Europa grote overstromingen en stormen die immense schade zullen veroorzaken. Münchener Rück neemt van verzekeraars delen van te groot geachte risico's over. Het concern beschikt over een databank met meer dan 15.000 natuurrampen. Vorig jaar richtten natuurrampen voor meer dan 250 miljard gulden schade aan. De verzekeringsbranche keerde 56 miljard uit, de Münchener 2,5 miljard. De cijfers over dit jaar liggen nog onder het totaal van 1999, maar ze blijven hoog. De groei van de steden en de concentratie van bebouwing in bedreigde gebieden vergroten samen met de veranderingen in het milieu het gevaar voor rampen enorm.