SCHADUWFESTIVAL

Zoals elk respectabel filmfestival kent IDFA een schaduwmanifestatie. In De Melkweg worden van donderdagmiddag tot en met zondagmiddag in het Schaduw Documentaire Festival films vertoond die door IDFA zijn afgewezen of niet bekeken.

De regisseurs zijn afkomstig uit verschillende landen. Een aantal films is door studenten gemaakt.

Programmeur Stefan Majakowski wil `een kritische tegenpool' vormen en vooral meer ruimte creëren voor debat over de documentaire vorm. De nadruk ligt dan ook op films `in de marge van de documentaire': films die het verschijnsel documentaire bekritiseren of willen herdefiniëren.

Elke vertoning wordt gevolgd door een lange discussie van de regisseur met het publiek, waarbij relatief weinig aandacht gegeven wordt aan het onderwerp van de film. Het is de bedoeling dat daardoor ook onder professionals een discussie ontstaat over de documentaire en de rol van manifestaties als IDFA, waar de inhoud meer aandacht krijgt.

Een passepartout kost zestig gulden, losse kaartjes een tientje. Meer informatie over het schaduwfestival, inclusief het programma en beschrijvingen van de films, is te vinden op internet (http://shadowfestival.cjb.net) of via De Melkweg, Lijnbaansgracht 234A, Amsterdam, (020) 5 31 81 81.