Rechter: niet van Godseed afwijken

Van de eed ,,Zo waarlijk helpe mij God almachtig'' mag niet worden afgeweken. Dit heeft de bestuursrechter in Haarlem bepaald. Het Noord-Hollandse Statenlid H. Koetsier van GroenLinks wilde vorig jaar bij zijn installatie in de Staten een alternatieve eed afleggen. Koetsier, oud-predikant, wilde zijn installatie bevestigen met de tekst ,,Zo waarlijk helpe mij God'', omdat hij niet in een almachtige god gelooft. De Noord-Hollandse commissaris van de koninginVan Kemenade verhinderde dit, omdat Koetsier zich aan de in de wet vastgelegde eed zou moeten houden. Koetsier koos voor de belofte en maakte naderhand bezwaar. De ministers De Vries (Binnenlandse Zaken) en Korthals (Justitie) hadden het afwijken van de tekst eerder toegestaan.