PvdA wil voor militairen contract dat langer duurt

Het onderscheid tussen militairen met een contract voor enkele jaren (BBT'ers) en militairen met contracten voor onbepaalde tijd (BOT'ers) is ,,fnuikend'' voor de samenhang binnen militaire eenheden en moet daarom verdwijnen.

In plaats daarvan moet Defensie gaan werken met langere contracttijden, van vier tot tien jaar. Dat moet samengaan met verbetering van de opleiding voor een burgerberoep en meer werkzekerheid aan het einde van het contract, mede door afspraken met werkgevers.

Dit schrijft de Tweede-Kamerfractie van de PvdA in de vandaag verschenen nota De Europese Toets, waarin zij `nieuwe oriëntaties' geeft voor het Nederlandse veiligheids- en defensiebeleid in Europa. Begin volgende week zullen de ministers van Defensie van de landen van de Europese Unie bespreken welk aandeel hun landen zullen nemen in de uitvoering van de EU-afspraak om in 2003 een interventiemacht van 60.000 militairen binnen 60 dagen op de been te kunnen brengen. De PvdA-fractienota doet daarvoor een reeks suggesties, die gedeeltelijk voortborduren op eerdere PvdA-nota's, waarin onder meer voor een grotere paraatstelling van de landmacht werd gepleit.

Van Nederland mag in Europees verband tenminste een bijdrage van 1/15 in de zogenoemde Headline Goals voor een eigen EU-crisisbeheersingsmacht worden verwacht, vindt de PvdA. Daartoe zijn de luchtmacht en de marine in staat. De landmacht beschikt nu over vier deels te mobiliseren brigades, maar kan daaruit niet een jaar lang parate eenheden ter grootte van één brigade leveren. Hier zou Nederland zich moeten spiegelen aan het voorbeeld van België, dat zijn landmacht (twee brigades) geheel paraat heeft gesteld. Samen met België zou Nederland dan een bijdrage aan de Europese crisisbeheersing kunnen leveren ,,die spoort met het politieke en economische gewicht van onze beide landen in de EU''.

Defensie heeft als doelstelling dat Nederland tegelijkertijd met vier eenheden van bataljonsgrootte moet kunnen meedoen aan internationale crisisbeheersing. Totnutoe levert de landmacht de helft van die capaciteit, marine en luchtmacht elk een kwart. Aan die onderverdeling wil de PvdA een einde maken. Zij bepleit meer specialisatie op een beperkt aantal types crisisbeheersing.