Producenten van stroom duurder uit

De vier stroomproducenten moeten meer geld gaan betalen voor stroom die ze uit het buitenland importeren. Ook worden zij gedwongen om een deel van hun importcapaciteit beschikbaar te stellen aan andere afnemers.

Dat bleek gisteren bij de afronding van het debat in de Tweede Kamer over de Overgangswet, die de liberalisering van de stroomsector moet regelen. Een meerderheid van PvdA en VVD vindt het onacceptabel dat de vier bedrijven op basis van oude, onrendabele contracten aanspraak maken op een substantieel deel van de importcapaciteit.

Minister Jorritsma (Economische Zaken) voelt niets voor de aanpassingen, omdat zij de stroomproducenten niet wil dwingen contractbreuk te plegen en ze erop vertrouwt dat de producenten hun toezegging om meer importcapaciteit vrij te maken, zullen waarmaken.

De Overgangswet komt voort uit de overeenkomst die Jorritsma onlangs sloot met de vier stroomproducenten. Zij betaalt hun 2,55 miljard gulden en krijgt daarmee 100 procent van de aandelen in het landelijk hoogspanningsnet Tennet in handen. In ruil daarvoor zegden de stroomproducenten toe zelf de kosten van de onrendabele contracten uit het verleden te zullen dragen en tevens 600 megawatt van de voor hen benodigde importcapaciteit te zullen vrijmaken.

De vier producenten, nu nog verenigd in de Sep, moeten per 1 januari elkaars concurrenten worden. Dit is noodzakelijk om invulling te geven aan een Europese richtlijn die lidstaten verplicht de stroomsector te liberaliseren. In 2004 moet de gehele stroommarkt in Nederland vrij zijn.

Momenteel is er in Nederland 3.900 megawatt aan importcapaciteit beschikbaar. De vier stroomproducenten hebben op basis van hun oude contracten een claim op 1.500 megawatt. Na aftrek van de noodzakelijke megawatts voor het in stand houden van de spanning op het net, resteert voor derden (grote bedrijven) 2.100 megawatt. Dat is bij lange na niet voldoende om aan de vraag naar buitenlandse stroom te voldoen. De Tweede Kamer wil nu dat de importcapaciteit die niet voor de vier producenten is, wordt geveild. Zo ontstaat voor alle afnemers een marktconforme prijs voor de stroom uit het buitenland.

Naar verwachting gaat een meerderheid van de Kamer aanstaande dinsdag akkoord met de Overgangswet.