Ook Frans onderzoek naar val Srebrenica

Na Nederland heeft nu ook Frankrijk besloten tot een parlementair onderzoek naar de val van de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië.

Het besluit werd gisteren genomen door de buitenlandcommissie van de Assemblée, die daartoe zal samenwerken met de defensiecommissie. De Franse generaal Janvier voerde in 1995 het bevel over de troepen van de Verenigde Naties in Bosnië.

Het is geen parlementaire enquête geworden, zoals de pleitbezorgers van een onderzoek hadden gehoopt, maar een zogeheten mission d'information. Zo'n onderzoek voorziet in openbare verhoren die volgens het socialistische commissielid Pierre Brana volgende maand kunnen beginnen. Brana pleitte in november vorig jaar voor een parlementaire enquête, na het verschijnen van het in zijn ogen onvolledige VN-rapport, dat was opgesteld door Kofi Annan, de secretaris-generaal van de VN.

Het houden van een parlementaire enquête, waarbij getuigen verplicht zijn zich onder ede te laten verhoren, werd eerder verworpen. Een meerderheid van de parlementariërs was van mening dat zij niet op de stoel van de rechter of historici moeten gaan zitten en dat het parlement zich eerder met de toekomst dan met het verleden moeten bezighouden.

Tot een parlementaire enquête was opgeroepen door Artsen Zonder Grenzen (AZG), die wilde dat ,,de verantwoordelijkheid van Frankrijk'' voor de dramatische gebeurtenissen in Srebrenica zou worden onderzocht. Twintig lokale medewerkers van AZG zijn vermist sinds de val van de enclave, en twee zijn er omgebracht.

De oppositiepartij RPR wees er, bij monde van parlementslid René André, op dat Frankrijk noch Nederland verantwoordelijk gesteld kan worden voor het drama in Srebrenica, omdat de troepen onder mandaat van de Verenigde Naties vielen.

Als gevolg van de val van de moslim-enclave wil Frankrijk onder geen beding nog `blauwhelmen' inzetten voor `slecht gedefinieerde' vredesmissies.

    • Pieter Kottman