Moraal 2

In zijn overigens acceptabele kritiek op Rouvoets betoog over de maatschappelijke rol van de religie, neemt Thomas H. von der Dunk zijn toevlucht tot een wat armzalige, politiek-correcte redenering, om aan te tonen dat de `Europese (samenleving) de meest humane (is) die de mensheid tot dusver heeft gekend.' Dat `blijkt' alleen hieruit al, zegt Von der Dunk, omdat Europa immers overstroomd wordt door `vluchtelingen en immigranten', die de buik vol zouden hebben van `het geloof in de goddelijke moraal', dat in hun landen van herkomst `de boventoon voert'.

Hij gaat voorbij aan de hier zeer relevante omstandigheid, dat juist die landen geen deel hebben aan de spectaculaire welvaart van Europa (of van Amerika, waar die `vluchtelingen' nog liever naar toe gaan), maar dat de globale kreet `greed is good' daar wel wordt opgevangen en verstaan.

Het gaat niet aan om maar senti-moreel te blijven spreken van `vluchtelingen', laat staan van asielzoekers, als dat migreren vooral draait om het vergroten van hun koopkracht. Dan is de helaas verdonkeremaande term `landverhuizers' namelijk van toepassing. Die dan vervolgens in onze contreien hun absolutistische godsdienst met temeer geloofsijver gaan belijden, als middel om de eigen identiteit te poneren.

    • F.P. Janzen