Meer tijd voor kwaliteit?

,,De klok wordt teruggezet.'' Dat vindt de Algemene Vergadering Verplegenden en Verzorgenden (AVVV), de koepel van beroepsorganisaties in de zorg, van het aanstellen van ongediplomeerde werknemers. ,,Nederland roept dat er meer handen aan het bed moeten komen, maar niet alleen de kwantiteit, ook de kwaliteit moet omhoog'', zegt voorzitter P. Koopman. ,,We moeten oppassen niet terug te keren naar de situatie van vijftien jaar geleden, toen zestig procent van de werknemers in de zorg uit leerlingen bestond. We willen een gezonde mix. De verpleegkundige en de verzorgende in een tehuis moeten daarbij zeker worden geraadpleegd.''

Hij weet dat er ,,tal van mensen met een Melkert-baan'' in verpleeg- en verzorgingshuizen werken, maar die groep is ,,niet te vergelijken met de assistenten''. ,,Melkert-banen zijn immers additioneel, het is werk dat normaal niet zou worden gedaan.''

De AbvaKabo zegt dat het werven van ongediplomeerden een logisch gevolg is van eerder gemaakte afspraken tussen de sociale partners. ,,Er werken al enige duizenden ongediplomeerden in de zorg, onder wie mensen met Melkert-banen. In `99 zijn voor hen zelfs CAO-afspraken gemaakt, om hun doorstroming te garanderen. De komst van ongeschoolden moet er toe leiden dat gediplomeerden meer ruimte krijgen om kwaliteit te leveren, dat patiënten meer aandacht krijgen en dat het arbeidstekort wordt getackeld.''