Hermans wil proef `regelvrije scholen'

Minister Hermans (Onderwijs) wil een experiment met `regelvrije' scholen. Dit zijn scholen met een grote mate van autonomie die hun eigen onderwijsbeleid kunnen bepalen. Hermans wil mogelijk komend schooljaar al beginnen met 25 basis- en middelbare scholen.

De minister zei dit gisteren tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer. Hij sluit zich hiermee aan bij een voorstel dat Kamerlid Ross (CDA) dinsdag in de Kamer opperde. Reagerend op de beleidsbrief van Hermans en staatssecretaris Adelmund, waarin de bewindslieden een pleidooi houden voor meer autonomie voor scholen, stelde Ross voor om te beginnen met een experiment.

In het voorstel van Ross adopteert een school die aan het project meedoet, een ambtenaar van ministerie van onderwijs, die de school één dag per week ondersteunt in de autonomie. Die ondersteunende ambtenaren hebben samen goed zicht op wat scholen aan deregulering nodig hebben, alsdus Ross dinsdag. ,,Volgens het CDA is dit een win-win situatie voor scholen die schreeuwen om autonomie en deregulering en een departement dat dat ook zegt te willen.'' Hoe in zijn ogen de regelvrije scholen eruit moeten zien, kon Hermans nog niet aangeven. Hij zei goede Zweedse voorbeelden te kennen.