`EU-landen laks in aanpak BSE'

Eurocommissaris David Byrne (Gezondheid en Consumentenbescherming) heeft felle kritiek geuit op de gebrekkige toepassing door sommige EU-lidstaten van afspraken over controles in verband met de gekkekoeienziekte BSE.

Byrne noemde deze laksheid ,,onaanvaardbaar'' en ,,roekeloos''. Hij deed zijn uitlatingen gisteren in het Europees Parlement. ,,Het is ook roekeloos omdat het alternatief voor deze controles leidt tot een verbod op vlees en beendermeel met bijkomende hoge financiële en milieugevolgen.'' Byrne noemde geen landen met name. ,,Er is niet echt één goede leerling'', lichtte zijn woordvoerder toe. Consumptie van vlees van met BSE besmette runderen kan bij mensen de dodelijke hersenziekte Creutzfeldt-Jakob veroorzaken.

Begin deze week stelden de Eurocommissarissen Byrne en Fischler (Landbouw) voor alle geslachte runderen ,,boven zekere leeftijd'' op BSE te testen. Het Veterinair Comité, waarin experts uit de EU-lidstaten, kwam gisteren in Brussel niet tot een uitspraak over zo'n verplichte test. Volgens de specialisten zijn er nog te veel onzekerheden. Maandag vergaderen de Europese ministers van Landbouw over het voorstel van de Commissie.

Byrne keerde zich tegen het algehele Franse verbod om beendermeel van ongeacht welk dier te gebruiken in diervoer. Italië schaarde zich gisteren wel achter de Franse aanpak door veevoer te verbieden waarin vlees of andere dierlijke resten zijn verwerkt.

Wel riep Byrne gisteren andere landen op het Franse voorbeeld van meer tests te volgen. Het Italiaanse kabinet zou morgen beslissen over een decreet waarin een test verplicht wordt gesteld voor alle te slachten koeien en buffels die ouder zijn dan twee jaar. Rome vindt dat de Europese Unie te passief blijft. In veel Italiaanse steden is rundvlees van het schoolmenu gehaald. Slagers melden dalingen tot 30 procent in de vleesverkoop.

De Europese Commissie bereidt een voorstel voor om boeren te helpen door de financiering van tijdelijke particuliere opslag van rundvlees, nu door de consumptiedaling de voorraden toenemen en de prijzen dalen. De Franse premier Jospin heeft steun toegezegd aan de boeren die getroffen worden door de Franse BSE-maatregelen.

Volgens het Franse weekblad Le Point zullen de families van twee Franse slachtoffers van de Creutzfeldt-Jakobziekte, van wie een begin dit jaar overleed, een rechtszaak wegens ,,vergiftiging'' aanspannen tegen de Britse, Franse en Europese autoriteiten.