ECB geeft euro rugdekking

Opnieuw intervenieerde de Europese Centrale Bank in de verslagweek op de valutamarkt. Op 3, 6 en 9 november kocht de ECB euro's om de waarde van de eenheidsmunt te ondersteunen.

Iedere keer steeg de euro tot boven de 87 dollarcent voordat hij weer iets teruggleed. Analisten verwachten dat de ECB de komende weken regelmatig als kopende partij van euro's op de valutamarkten zal optreden. Het hoort niet tot het beleid van de ECB om informatie te verstrekken over de omvang van de interventies. Aan de hand van de verkorte balans kan echter worden geconcludeerd dat de ECB maximaal 4,6 miljard euro aan valutareserves kan hebben ingezet.

De verrekendatum van de interventieverkopen, die op 9 november plaatsvonden, valt buiten de verslagperiode van deze weekstaat. In totaal beschikt het Eurosysteem over 272 miljard euro aan reserves, zodat er voldoende speelruimte is om met interventies de koers van de euro verder op te krikken. Noch de analisten, noch de financiële markten verwachten dat de ECB het rentewapen op korte termijn zal hanteren om de interventies te ondersteunen. Enige dagen voor de vergadering van het beleidscomité van de ECB op donderdag 16 november kroop de geldmarktrente opnieuw naar beneden. In een week tijd daalde de eenmaandsrente met 3 basispunten tot een niveau van 4,91 procent.

Naast de interventies die, op zichzelf bezien middelen aan de geldmarkt onttrekken, leidden ook belastingafdrachten door verschillende overheden in het eurogebied tot een verkrapping van de geldmarktruimte met 2,7 miljard euro. Daartegenover zorgde de post bankbiljetten in omloop voor een verruiming van de geldmarkt. Zoals al eerder is vermeld, gaat deze post in de aanloop naar de omwisseling van de nationale Europese munten in de chartale euro een trendmatige afname tegemoet.

Niet alleen geld uit oude sokken, maar ook geld uit het zwarte circuit vindt langzamerhand zijn weg naar reguliere bankrekeningen. De bankbiljetten in circulatie nam met 1,56 miljard euro af. Naast deze verruiming bood de ECB verder soelaas door vervanging van een herfinancieringstransactie door een die 5 miljard euro groter was. Het beroep op de marginale beleningsfaciliteit was deze week vrijwel nihil.

Bron: ING Economisch Bureau