Democraten handelden wettig

Het artikel `Machtshonger speelt Al Gore parten' van George Will (14 november), staat bol van de tendentieuze opvattingen, incorrecte interpretaties en feitelijke onjuistheden.

Iedereen die in de politiek zit wil invloed hebben en dat geldt zeker voor Amerikaanse presidentskandidaten, dus voor Gore net zo goed als voor Bush. Ook is het waar dat Gore een aantal malen `gejokt' heeft tijdens de campagne. Het vertellen van anecdotes zoals zijn vermeende bezoek samen met een topambtenaar naar rampgebieden in Texas, terwijl hij in werkelijkheid op bezoek ging met een andere meer junior ambtenaar, is niet handig en heeft Gore zeker geschaad in zijn campagne. Dit valt echter in het niet bij de leugenachtigheid die Bush heeft tentoongespreid op gebieden van werkelijk belang: bijvoorbeeld het niet erkennen dat zijn sociale zekerheidsplan berustte op het tweemaal uitdelen van hetzelfde bedrag aan verschillende bevolkingsgroepen (namelijk aan jongeren en bejaarden); en het niet open en eerlijk zijn mening over abortus toelichten.

In zijn beschrijving van het post-electoraal gedrag van Gore is George Will het spoor volstrekt bijster. Will beschuldigt Gore van typisch Democratisch gedrag door `wanhopig naar juridische strategieën' te zoeken die hem het presidentschap zouden moeten opleveren door zich op de rechter te beroepen. Hij vergeet voor het gemak dat het Angelsaksische recht veel meer dan het Europees civiele recht zeer sterk gebaseerd is op jurisprudentie. Bovendien gaat het in een rechtsstaat om het toepassen van de rechten die burgers hebben, ongeacht hun politieke achtergrond. De Democraten hebben zich in eerste instantie gebaseerd op de feiten die zich in Florida voordeden (namelijk een vermeende meerderheid voor Bush van enkele honderden stemmen op een totaal kiezersaantal van 6 miljoen kiezers in Florida) wat volgens de Floridase verkiezingswet een hertelling zou wettigen. Met andere woorden zij hebben niet anders gedaan dan wat de wet voorschrijft. Zij zijn anders dan de Republikeinen niet in eerste instantie naar de rechter gestapt om dit af te dwingen. De Republikeinen besloten als eersten om de besluiten van de locale verkiezingsraden om tot hertelling over te gaan, aan te vechten. Dat wist Will niet tijdens het schrijven van zijn artikel en ik kan me dan ook voorstellen dat hij zeer `teleurgesteld' was met dit handelen van Bush cs.

Alexander M. Dake is publicist.

    • Alexander Dake