D66: liever geen tolpoorten, maar akkoord blijft

D66 wil in beginsel af van het omstreden rekeningrijden en verlangt meer investeringen in het openbaar vervoer. Tegelijkertijd zegt de partij echter te willen vasthouden aan het regeerakkoord met coalitiepartners PvdA en VVD. Dat voorziet juist in een proef met tolpoorten in de Randstad.

Met dit standpunt zaaide D66-woordvoerster Giskes gisteren alom verwarring bij de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat in de Tweede Kamer. Het CDA-Kamerlid Eurlings, een fervent tegenstander van het rekeningrijden, verwelkomde D66 ogenblikkelijk in het eigen kamp, terwijl zijn PvdA-collega Van Gijzel Giskes verweet dat ze hiermee haar handtekening onder de afspraken weghaalde. Ook minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) reageerde later in de wandelgangen getergd op de ogenschijnlijke ommezwaai van D66.

Giskes zelf stelde echter dat allen zich vergisten. ,,Ik haal nergens een handtekening onderuit'', aldus Giskes. ,,Ik stel een vraag.'' Ze ontkende ten stelligste dat ze van de afspraken, die ook vastliggen in het regeerakkoord, af wilde. Giskes betoogde echter dat ze liever het rekeningrijden zou willen overslaan, omdat dat op te veel verzet in de samenleving stuit. In plaats daarvan zou het kabinet beter zo snel mogelijk een elektronische kilometerheffing kunnen invoeren. Ze wees er op dat ook organisaties als de ANWB en VNO/NCW daaraan willen meewerken.

Via een kilometerheffing kan de overheid de gangen van de automobilist precies nagaan en desgewenst een heffing naar plaats, tijd of afstand opleggen. Het probleem is echter dat deze technologie nog maar in de kinderschoenen staat. Volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat komt die pas tussen 2008 en 2010 beschikbaar. Duitsland wil echter al vanaf 2003 een kilometerheffing invoeren voor vrachtwagens.

Nu D66 ook weinig meer voelt voor de proef met het rekeningrijden, staan alleen de PvdA en GroenLinks er nog van harte achter. Van de VVD was al langer bekend dat die partij er sceptisch tegenover staat.

Giskes onderstreepte dat de voorlopige invulling van de besteding van de tien miljard gulden, die zijn uitgetrokken voor het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) van Netelenbos, haar niet bevalt. De nadruk ligt te zeer op nieuwe wegen. Afgelopen zomer poogde D66 ook al meer geld in het BOR toegewezen te krijgen voor voorzieningen voor het openbaar vervoer. Dat lukte slechts ten dele.

Vanmiddag zou de begrotingsbehandeling worden voortgezet. Netelenbos reageert dan op de suggesties uit de Kamer.

HOOFDARTIKEL: pagina 9