Conflict Haagse schouwburg

Oscar Wibaut, de nieuwe directeur van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, ontkent met klem dat tachtig procent van de werknemers tegen zijn benoeming zou zijn, zoals de ondernemingsraad dinsdag heeft gesteld. Wibaut: ,,Dit kwam voor mij als een verrassing. Ik geloof niet dat er een homogeen blok tegen mij is.'' Wibaut en de ondernemingsraad hebben inmiddels een gesprek gevoerd, waarin beide partijen beloofden te werken aan herstel van het wederzijds vertrouwen. Volgens Cathrien van Herwaarden-Canneman, voorzitter van de Raad van Toezicht, was de ondernemingsraad aanvankelijk helemaal niet zo negatief. Maar nu hebben we enige twijfel.'' Volgens Wibaut is er weerstand tegen zijn benoeming, omdat hij een interne kandidaat was. ,,Die hebben altijd een verleden. Ze kennen mijn sterke en mijn zwakke kanten.''