Chiquita wil groen imago

Bananenproducent Chiquita werkt aan een milieuvriendelijker gezicht. Het bedrijf, dat een kwart van de internationale bananenmarkt in handen heeft, sluit zich aan bij het milieuprogramma Better Banana Project, zo meldt de internetsite van de Wall Street Journal. Inmiddels voldoet eenderde van de contracttelers aan de normen van het programma. Het Better Banana Project geeft richtlijnen voor terugdringing van chemische bestrijdingsmiddelen, beter grond- en waterbeheer en betere werkomstandigheden voor landarbeiders.