Brussel akkoord met dieselaccijns

De Europese Commissie gaat ermee akkoord dat Nederland een deel van de dieselaccijnzen terugbetaalt aan de transportsector. De regeling mag echter niet langer duren dan twee jaar en de commissie zal nagaan in hoeverre sprake is van staatssteun. Eurocommissaris Bolkestein effende vorige maand al de weg voor de regeling door met een voorstel van deze strekking te komen. De regeling moet nog unaniem worden goedgekeurd door de EU-lidstaten.