Welzijn varkens

In zijn ingezonden brief, afgedrukt bij de foto van het overbevolkte varkenshok (NRC Handelsblad, 7 november), stelt G.A. Marlet ons wel voor heel moeilijke keuzen. Door ruimtegebrek zouden wij moeten kiezen tussen natuurvernietiging, een krappe huisvesting of dierenmishandeling. De keuze van G.A. Marlet is duidelijk: hij stelt een ruime behuizing boven natuur en dierenwelzijn. Dit is een extreem (of zeg maar gerust extremistisch) standpunt, waarin alles wordt opgeofferd aan de behoeften van de mens.

Typerend voor deze antropocentrische houding is ook dat één optie geheel buiten beschouwing blijft, namelijk dat de mens een stapje terug zou kunnen doen. Als wij bereid zouden zijn iets van onze extreme welvaart op te geven, zouden wij dieren een beter bestaan kunnen geven. En als wij ons eigen bevolkingsaantal beter in de hand zouden houden, zouden wij meer ruimte kunnen overhouden, niet alleen voor de natuur en voor de huisdieren maar ook voor onszelf. Wij zouden dan buiten kunnen wonen, net als Robert Long, met veel natuur en een diervriendelijke landbouw om ons heen.

    • A. Kamphorst