PvdA wil meer experimenten rekeningrijden

De PvdA wil het experiment met het rekeningrijden uitbreiden tot de provincies Gelderland en Noord-Brabant. De partij hoopt daarmee de files in die regio's tegen te gaan.

Bij de behandeling van de begroting voor Verkeer en Waterstaat zei PvdA-woordvoerder Van Gijzel vanmorgen dat hij onlangs van vijf grote Brabantse gemeenten, waaronder Eindhoven, had gehoord dat deze graag een soortgelijk anti-filepakket zouden ontvangen als de vier grote steden in de Randstad. Dit pakket omvat naast talrijke investeringen in de infrastructuur ook het omstreden rekeningrijden.

VVD-woordvoerder Hofstra riep minister Netelenbos daarop direct op deze suggestie naast zich neer te leggen en zich voorlopig te beperken tot het experiment in de Randstad. Ook het Kamerlid Eurlings (CDA), die zich eerder al scherp tegen het rekeningrijden in het algemeen had uitgesproken, keerde zich fel tegen deze wens van de PvdA. Volgens Eurlings is 80 tot 90 procent van de Nederlandse bevolking tegen de invoering van tolpoorten. Van Gijzel verweet het CDA op zijn beurt ,,bestuurlijke angsthazerij''. ,,We moeten nu eens een keer durven doorbijten'', aldus de PvdA'er.

Van Gijzel hamerde voorts, evenals voorgaande jaren, op het belang van de veiligheid. Vooral de trage wijze waarop de Nederlandse Spoorwegen pogen om de veiligheid op spoorwegovergangen te verbeteren was hem een doorn in het oog. Hij spoorde de NS aan om snel meer spoorblokken in het wegdek te installeren die na een waarschuwing omhoog komen en zo de rijbaan blokkeren. Het afgelopen jaar kwamen 47 mensen om het leven bij ongelukken op spoorwegovergangen. Eurlings hield vanmorgen een pleidooi om tijdens de spitsuren op het `kernnet' van de spoorwegen voorrang te geven aan personenvervoer. Het goederenvervoer per spoor hoort volgens hem dan te wachten.

Intussen heeft minister Netelenbos, naar vanmorgen bleek, een convenant getekend met het bedrijfsleven om een gezamenlijke projectgroep op te richten, die moet onderzoeken hoe een zogeheten `doorstroomroute' langs de A4 van Zaandam tot Antwerpen valt te verwezenlijken. De projectgroep moet uiterlijk in juni 2001 verslag uitbrengen van zijn bevindingen. Vooral het bedrijfsleven heeft hoge verwachtingen van de doorstroomroute en heeft zich al bereid verklaard de helft van de kosten voor zijn rekening te nemen. Minister Netelenbos daarentegen is tot dusverre niet genegen veel overheidsgeld te steken in het project.